Arolygon SSCE Cymru

Yn 2019 mae SSCE Cymru yn cynnal arolygon i ddeall anghenion plant gwasanaeth. Mae barn ysgolion, rhieni a phlant gwasanaeth yn allweddol mewn cefnogi a chynllunio Pecynnau Cymorth ac adnoddau SSCE Cymru newydd. Yn ogystal â chyfrannu tystiolaeth i wneud newidiadau mewn polisi a systemau.

Arolwg SSCE Cymru

Arolwg plentyn gwasanaeth

Bydd yr arolwg hwn yn cael ei gylchredeg i ysgolion ym mis Hydref.

Bydd canfyddiadau’r arolwg yn bwydo mewn i brosiect Cynghrair SCiP Blwyddyn y Llais Plant Gwasanaeth.

Arolwg rhieni plentyn gwasanaeth

Bydd yr arolwg hwn yn cael ei gylchredeg i rwydwaith SSCE Cymru ym mis Hydref.

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again