Ymchwil ar brofiadau teuluoedd y Lluoedd Arfog gyda phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn addysg yng Nghymru

Mae’n archwilio heriau nodi, asesu a rhoi cefnogaeth ar waith ar gyfer plant Milwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru. Mae’n archwilio effeithiau’r côd ymarfer ADY newydd ar blant Milwyr sydd yn byw ac yn symud i mewn i Gymru.

Gwneir yr ymchwil gan Drs Mark Llewellyn a Sharon Graham o Brifysgol De Cymru a Brett Duggan, Cyfarwyddwr Arad Research.

Lansiwyd yr adroddiad yn swyddogol o'r gynhadledd yr CPMY Cymru 2018 ar 12fed Mehefin gan Alun Davies AM, Ysgrifennydd y Cabinet am Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

Llwytho i lawr yr adroddiad llawn yma.

Gwelwch y fideo a ganlyn am arolwg o'r darganfyddiadau.

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again