Newyddlenni

Newyddlenni Rhwydwaith SSCE

Mae’r rhwydwaith rhithwir yn cynnwys amrywiaeth o fwy na 300 o randdeiliaid sy’n gynnwys ysgolion, awdurdodau lleol a chyrff cymorth, sydd i gyd yn rhannu diddordeb yn addysg Plant y Lluoedd Arfog. O Chwefror 2018 ymlaen bydd SSCE Cymru yn cylchredeg newyddlen chwarterol, sy’n rhoi cyfle i’r rhwydwaith rannu manylion cryno a diweddariadau am y gwaith rhagorol mae’n ei wneud, digwyddiadau sydd yn yr arfaeth a chysylltiadau ag adnoddau defnyddiol.

      

Newyddlen Ysgolion SSCE

O Fawrth 2018, fydd CPMY yn cylchredeg cylchlythyr chwarterol yr ysgolion i gyd yng Nghymru. Fydd hyn yn gyfle i'r CPMY rhwydwaith rhannu diweddariadau byr ar ei waith, digwyddiadau'r dyfodol a dolenni i adnoddai defnyddiol, sy'n benodol yn fuddiol i ysgolion a phlant Milwyr.

    

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again