CANLLAWIAU I RIENI

Cyhoeddodd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru ganllawiau i rieni fis Mehefin 2015.  Diben y ddogfen yw rhoi gwybodaeth a chynghorion am drefn addysg Cymru a phethau i’w hystyried wrth symud i’r wlad am y tro cyntaf.  Cwrddon ni â llawer o filwyr â’u teuluoedd wrth lunio’r canllawiau yn ogystal â chynnal arolwg ar y we ymhlith rhieni i hel eu sylwadau.

Mae croeso ichi gysylltu â ni i gynnig sylwadau neu adborth am y canllawiau: cysylltu â ni

Dyma’r pecyn cymorth i ysgolion.

(http://www.sscecymru.co.uk/toolkit/parentToolkit.php)

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again