Cronfa Cefnogi Plant Milwyr yng Nghymru

Mae’r cylch ymgeisio ar gyfer 2018/19 bellach wedi cau.

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £250,000 i gefnogi plant aelodau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru.

Mae’r gronfa yn cael ei gweinyddu gan y Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru a’i chynnal gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC).

Yn y cylch ymgeisio 2018/19, cyflwynwyd 41 cais ar draws Cymru ac rydym yn falch o gyhoeddi bod 27 o'r rhain wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn cyllid naill ai llawn neu rannol.

Gwybodaeth allweddol am y gronfa:

Ysgolion i gyflwyno cais grant yn cynnwys manylion am sut y byddent yn gwario’r grant os yn llwyddiannus

Gall ysgolion gyflwyno ceisiadau unigol neu geisiadau clwstwr gydag ysgolion eraill

Dylid defnyddio’r cyllid i helpu plant milwyr i oresgyn yr heriau y maent yn wynebu o fewn addysg

Mae pob ysgol yng Nghymru gydag o leiaf un plentyn milwr ar y gofrestr yn gymwys i wneud cais am y grant.

   

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again