BLANT A PHOBL IFANC

Os yw/oedd un o’ch rhieni yn y lluoedd arfog neu’r lluoedd wrth gefn (y fyddin, y llynges neu’r llu awyr), a chithau’n mynychu’r ysgol yng Nghymru, dyma’r prosiect i chi!

Rydyn ni’n cydweithio ag ysgolion ledled y wlad i ddeall eich anawsterau’n well.  Er enghraifft, pan fo rhaid symud i ardal neu wlad arall yn aml a phan fo un o’ch rhieni (neu’r ddau) oddi cartref yn aml.

Rydym wedi bod yn gweithio gydag ysgolion, awdurdodau lleol, teuluoedd milwyr a phobl ifanc fel chi i greu pecyn cymorth ar gyfer Cymru fydd o gymorth i ysgolion a rhieni ddeall yn well pryd a pham y gallai pethau fod yn anodd i chi yn yr ysgol. Mae’r pecynnau cymorth yn rhoi cyngor iddynt ynghylch sut y gallant eich helpu chi os a phan fyddwch ei angen.

I sôn am eich profiad neu ofyn am ragor o wybodaeth am y prosiect, cliciwch yma.

Gweler y tab 'Adnoddau a Dolenni' am wybodaeth ynghylch ble y gallwch gael cyngor a chymorth defnyddiol.

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again