Mae croeso ichi gysylltu â ni i gynnig sylwadau neu adborth am y canllawiau: cysylltu â ni 

LLAWLYFRAU I YSGOLION A RHIENI

Cyhoeddodd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru ganllawiau i ysgolion fis Mehefin 2015.  Dyma’r ddogfen gyntaf o’i bath yng Nghymru.  Y nod yw helpu ysgolion ac awdurdodau lleol i ddeall yn well y materion a allai effeithio ar blant milwyr o ganlyniad i orfod symud yn aml.  Ymwelon ni ag ysgolion, awdurdodau lleol, rhieni a mudiadau cymorth i ofalu y byddai’r canllawiau’n berthnasol ac yn ymarferol.

Dyma’r pecyn cymorth i ysgolion.

CANLLAWIAU I RIENI

Cyhoeddodd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru ganllawiau i rieni fis Mehefin 2015.  Diben y ddogfen yw rhoi gwybodaeth a chynghorion am drefn addysg Cymru a phethau i’w hystyried wrth symud i’r wlad am y tro cyntaf.  Cwrddon ni â llawer o filwyr â’u teuluoedd wrth lunio’r canllawiau yn ogystal â chynnal arolwg ar y we ymhlith rhieni i hel eu sylwadau.

Dyma’r pecyn cymorth i ysgolion.

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again